HERBERHOLZ –

W 2018 zostaliśmy wyłącznym przedstawicielem firmy Herberholz – niemieckiego producenta armatury służącej do odcinania i regulacji przepływu medium w instalacjach gazowych oraz instalacjach (kanałach) spalin. Zakres oferty obejmuje:

Armaturę do gazu:
• zawory kulowe (zabezpieczające, szybkoodcinające) do gazów – wg normy EN161
• zawory kulowe 3-drogowe – z kulą „L” i „T”
• przepustnice centryczne odcinające i regulacyjne do gazu
• przepustnice bezpieczeństwa, szybkoodcinające – wg normy EN161 (do DN1200)
• armaturę do tlenu

Armatura posiada atesty SIL, dopuszczenia niemieckie do pracy w instalacjach gazowych DVGW, atesty EN161.
Produkty te stosowane są m.in. w instalacjach przesyłu gazu ziemnego (niskiego ciśnienia), gazu koksowniczego i wielkopiecowego, gardzielowego, biogazu, instalacjach palnikowych kotłów oraz układach zasilania pieców i kotłów (huty metali, huty szkła, koksownie…).

Przepustnice do spalin/powietrza

• do temperatury maksymalnej Tmax=1100°C
• dla rurociągów okrągłych i kanałów kwadratowych/prostokątnych do max DN3200
• przepustnice żaluzjowe
• układy przepustnic (divertery), które umożliwiają zmianę kierunku przepływu medium np. w układach kogeneracyjnych

Produkty te są stosowane m. in. w energetyce przemysłowej i zawodowej, w hutach szkła i hutach metali, koksowniach i cementowniach, w instalacjach odsiarczania, odazotowania, odpylania i odprowadzania spalin.
Zawory oferowane są z napędami ręcznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi (lub pod napęd).
Oferta obejmuje ponad 30 D kombinacji wykonań materiałowych korpusów (m.in. monel; hastelloy) i uszczelnień (manszet).

Pobierz dane techniczne:

 

SCHUBERT&SALZER

W 2018 roku zostaliśmy także partnerem handlowym niemieckiego producenta armatury regulacyjnej i odcinającej Schubert&Salzer, który specjalizuje się w dostawach zaworów dla trudnych aplikacji przemysłowych w branży chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, tworzyw sztucznych, metalurgicznej, tekstylnej, papierniczej oraz gazowniczej.

Zakres oferty obejmuje:
• Zawory grzybkowe
• zawory żaluzyjne
• żaluzyjne regulatory ciśnienia bezpośredniego działania
• zawory z kulą sektorową
• zawory segmentowe
• zawory sterylne
• zawory wężowe
• zawory membranowe
• kryzy segmentowe regulowane

Zawory oferowane są z napędami ręcznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi (lub pod napęd).
W stosunku do tradycyjnych producentów zaworów regulacyjnych, zawory Schubert&Salzer wyróżniają się m.in. małymi gabarytami i wagą, bardzo dokładną regulacją oraz dużą przepustowością. Mogą być stosowane do mediów lepkich i ściernych, włóknistych i zawiesistych,

Pobierz dane techniczne:

Komentarze zostały zablokowane.